Prava kopiranja - Copyright

Sva prava zadržana. ZetaTalk vidljivi tekst na ekranu monitora može biti štampan za ličnu upotrebu i za potrebe drugih korisnika, ali ni jedan dio od ZetaTalk ne može biti reprodukovan za prodaju ili distribuciju bez pismene dozvole od Zetanskog emisara, Nancy, koja je napisala ZetaTalk, osim za pregled kratkih dijelova koje obavezno morate staviti  u zagrade, ni jedan dio ovog tekst dokumenta ( hypertext document ) ne smije se reprodukovati, uskladištavati u sisteme za povlačenje podataka osim u lični kompjuter korisnika, ili prenositi u bilo kojoj formi ili sa bilo kojim drugim elektronskim načinom prenosa podataka, mehaničkim putem, foto kopiranjem, snimanjem, ili ostalim načinima, bez pismene dozvole od Zetanskog emisara, Nancy a možete je kontaktirati preko e-mail na ZetaTalk@ZetaTalk.com.

Mišljenja ovdje izražena su data od strane Zeta Retikuli, i možda nisu mišljenje njihovog emisara, Nancy, ili bilo koje druge strane. ZetaTalk je vjeran i potpun izvještaj dat od strane Zetana, i bilo ko, ko uzima izvatke (dijelove teksta) iz tih mišljenja treba to razmotriti sa Zetanima. Oni mogu biti kontaktirani ako uputite  Poziv i pod upravom su Savjeta Svijetova.