Ostali sajtovi - Mirror Sites


ZetaTalk postoji na nekoliko ostalih lokacija, i svi sajtovi su potpuno isti kao i osnovni web sajt. Molimo napravite zabilje¹ku o tome za buduæu upotrebu. Problemi sa uèitavanjem stranica ili vremenom odziva servera? Prebacite se na jedan or dole navedenih sajtova.

http://www.zetatalk.com - trenutni web sajt

http://www.zetatalk3.com - nalazi se u Sloveniji, sinhronizira se svakodnevno