title

Zetani govore o tome da li je Univerzum stvoren u Velikom prasku i šta se desilo Posle toga, u kakvom su odnosu sa svime ovime Crne rupe, i zašto se dešava Preokret; o tome da li je Univerzum popunjen Tamnom Materijom i da li se javljaju Krive Prostor/Vreme; o tome kako Gravitacija ima mnoga lica i gde čovečanstvo greši u svojim pokušajima da napravi Anti-gravitacioni uređaj;

Sva prava zadržana: ZetaTalk@ZetaTalk.com