title

Zetani govore o tome da li Reinkarnacija postoji; koje su Ključne karakteristike dve spiritualne orijentacije; koje su neke od Prepoznatljivih karakteristika; Po kojim imenima su poznate ove dve grupe vanzemaljaca; šta je to Spiritualna evolucija; da li je mit ili istina da ćemo završiti u Raju ili paklu zavisno od naših odluka u vezi spiritualne orijentacije; da li izbor orijentacije važi za stalno ili se dešava Promena strana i kako može biti Kasnijeg spajanja kada oni koji Služe-sebi eventualno odrastu; kako će nastati Pojačavanje suprotnosti dok se približavamo 4. Gustini;

Sva prava zadržana: ZetaTalk@ZetaTalk.com