title

Zetani govore o Fizičkoj gustini; kako je ovo razlog što vanzemaljci mogu da putuju Brže od svetlosti; kako u stvari Koegzistiraju sa nama i upotrebaljavaju tačke za Prelaz između Gustina; o tome kako mogu da zauzimaju Isti prostor i o tome kako žive u Okeanskim naseobinama ovde na Zemlji; kako se ne javlja osećaj bola prilikom Prelaska između Gustina, ali postoje Opasnosti pri promeni Gustine; zašto Mehanizam promene Gustine neće biti u potpunosti objašnjen ljudima;

Sva prava zadržana: ZetaTalk@ZetaTalk.com