title

Zetani govore o tome šta su zaključili o našoj tendenciji ka Borbi ili bežanju; u kakvom je odnosu ovo sa Potisnutim emocijama, Oboljenjima uzrokovanim stresom, pokušajima Bega od realnosti, i Psihozom; šta možemo učininiti da održimo Fizičku kondiciju i da se nosimo sa time što Hodamo uspravno; o tome kako naše Aure odražavaju zdravstveno stanje; kako Lečenje raka zavisi od našeg pogleda na život;

Sva prava zadržana: ZetaTalk@ZetaTalk.com