title

Zetani govore o tome kako ljudska rasa postepeno shvata da Nije sama i Osvešćuje se u pogledu Prisustva vanzemaljaca; zašto se mnogima čini da je brzina promena u Vremenskom planu suviše mala pošto su njihovi Prvi utisci o vanzemaljcima bili odlični a Znaci Osvešćivanja su već očigledni. Zetani govore o tome kako možemo očekivati da Vanzemaljci budu češće viđeni kao i Masovna viđenja i Viđenja matičnih brodova; zašto masovna viđenja mogu biti nazvana Obredom inicijacije;

Sva prava zadržana: ZetaTalk@ZetaTalk.com